Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

Hệ thống Camera AI tại Trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai (DNTU)

24/03/2023
Dự Án

Dự án hệ thống camera AI dùng để chấm công nhân viên, kiểm soát vào / ra đối với người lạ trong khuôn viên trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai ( DNTU)

IVN thực hiện dự án trường Đại Học Công Nghệ Đồng Nai ( DNTU) với hệ thống camera AI:


- Nhận diện chấm công cán bộ công nhân viên trong trường.

- Nhận diện người lạ ra vào khuôn viên Trường không phải là sinh viên, giáo viên.

- Tích hợp danh sách điểm danh, chấm công vào hệ thống chấm công, điểm danh của nhà Trường.

ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM

  • Lọc theo:
  • Tất cả
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Chia sẻ

Bài viết liên quan